Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU 

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Toàn Cầu được thành lập vào tháng 11 năm 2006, là công ty hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm thiết bị sinh học, công nghệ sinh học và hóa chất.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang những tiến bộ khoa học công nghệ của thế giới phục vụ nhu cầu phát triển khoa học công nghệ của nước nhà.